Johan v. Fersen.
Elisabeth von Yxkull, g.m. översten friherre Fabian von Fersen i hans 2:a gifte
Anna Sofia von Ungern-Sternberg (1645-1720), baroness, countess, married to 1. general-major Jacob Staël von Holstein, 2. count Reinhold Johan von Fersen
Fabian von Fersen (1626-1677), baron, field marshal, married to Sabina Elisabeth von Westernhagen
Hans von Fersen, 1625-1683, friherre, generallöjtnant, guvernör, gift med 1. Catharina Elisabet Burth, 2. friherrinnan Anna Magdalena von Tiesenhausen
Anna Sofia von Ungern-Sternberg (1645-1720), friherrinna, grevinna, gift med 1. generalmajor Jacob Staël von Holstein, 2. greve Reinhold Johan von Fersen
Anna Magdalena von Tiesenhausen (died 1706), Baroness, married to Baron Hans von Fersen
Fredrik Axel von Fersen (1719-1794), greve, riksråd, fältmarskalk, överste i tysk och fransk tjänst, g.m. grevinnan Hedvig Catharina De la Gardie
Löfstad slott, ägt av Axel von Fersen
Eva Sofia Piper (1757-1816), f von Fersen, hovmästarinna, grevinna
Porträtt föreställande Axel Von Fersen d,y, riksmarskalk
Carl Reinhold von Fersen (1716-86) 1787, greve, riksråd, överhovjägmästare
Charlotta Fredrika Sparre (1719-1795), g von Fersen, överhovmästarinna
King Gustav III, Seven Years Old
Gustav IV Adolf (1778-1837), king of Sweden, married to Fredrika Dorotea Vilhelmina of Baden and probably Georg Jonas von Wright (1754-1800), first valet, colonel, married to lady of the bedchamber countess Ulrika Eleonora von Fersen
Eva Sophia Piper (1757-1816), f von Fersen, grevinna
Plate with the crest of the von Fersen family
Okänd ung man (tidigare kallad Axel von Fersen d y)
Reinhold Johan von Fersen (1646-1716), count, president of Svea court of appeal, married to Anna Sofia von Ungern-Sternberg
Johannes von Fersen
Eva Sophia Piper (1757-1816), grevinna, g von Fersen monterad tillsammans med NMB 722
Axel von Fersen (1755-1810), greve, militär, diplomat och ämbetsman
Axel von Fersen (1755-1810), greve, militär, diplomat och ämbetsman
Axel von Fersen the Younger, Count, Marshal of the realm
Christina Augusta  von Fersen, 1754-1846,  g. Löwenhielm
    •  
    • of 65