• NamePaul Gauguin
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFrench, born 1848, dead 1903
Biography[2002-05-06] Fransk konstnär, en av den moderna konstens främsta föregångare och företrädare för primitivismen. Genom familjens förbindelser fick han 1871 anställning som bankman i Paris och kom att med framgång ägna sig åt börsspekulation. Han gifte sig och fick barn med danskan Mette Gad. År 1884 lämnade han sin banktjänst för att ägna sig åt måleriet. Efter kort tid flyttade familjen till Köpenhamn, där hustrun och barnen stannade kvar medan Gauguin återvände till Paris för att måla. Han fick kontakt med flera av impressionisterna och målade till en början i det fria under tydlig påverkan av dem. År 1886 mötte han Vincent van Gogh. Båda hade vid denna tid tankar på en konstnärskoloni långt bortom stadscivilisationen. Medan deras inriktning i måleriet hade stora likheter fanns en disharmoni mellan deras personligheter, och samvaron slutade med den bekanta episod då van Gogh i ett tillstånd av överretning sårade sig själv. Under 1889-90 tillkom flera av Gauguins mästerverk framför allt i Bretagne, bl.a. Den gule Kristus, (1889, Albright Art Gallery, Buffalo) och Nirvana, porträtt av Meyer de Haan (1890, Wadsworth Atheneum, Hartford, USA), som ger exempel på den suggestiva, symbolistiska tendens med anslag av myt och fabulering, vilken skulle bli allt mera markerad i hans senare verk. Gauguin planerade ständigt en konstnärskoloni i tropikerna, men när han i juni 1891 reste till Tahiti var han ensam. Han stannade där till sommaren 1893. Under denna tid utvecklade han träsnittstekniken till ett primitivistiskt, dekorativt uttrycksmedel. Åter i Paris utförde han en rad viktiga målningar, bland annat ett porträtt i borgerlig miljö av den nakna Anna, javanesiskan (1893, Kunsthaus, Zürich). Hans konstnärliga inflytande kom mot slutet av 1890-talet att bli av genomgripande betydelse för den unga konstutvecklingen. Själv deltog han knappast personligen i detta skeende, då han redan 1895 återvände till Tahiti och stannade där i relativ isolering till sin död. Källa: NE [JML]
Work
Porträtt av Mette Gauguin. Blad 1 i skissbok om 36 blad
Sovande barn, Emile. Blad 2 recto i skissbok om 36 blad
Karikatyrer, Emile. Blad 4 i skissbok om 36 blad
Barnprofil, Emile. Blad 5 i skissbok om 36 blad
Självporträtt, barnskisser. Blad 8 recto i skissbok om 36 blad
Barnstudie, Emile. Blad 8 verso i skissbok om 36 blad
Barnstudier, Emile. Blad 9 i skissbok om 36 blad
Barnstudie, Emile. Ingår i skissbok om 36 blad, NMH 1-36/1936
Barn på en gunghäst, Aline. Blad 36 verso i skissbok om 36 blad
Takstudie. Blad 24 verso i skissbok om 36 blad
Barnstudie, Jean. Blad 25 recto i skissbok om 36 blad
Barnstudier, Jean och Emile. Blad 25 recto i skissbok om 36 blad
Barnstudie, Jean. Blad 26 recto i skissbok om 36 blad
Barnprofiler. Blad 14 verso i skissbok om 36 blad
Ansiktsstudier, Aline. Blad 6 recto i skissbok om 36 blad
Ansiktsstudier, Emile. Blad 6 verso i skissbok om 36 blad
Studie till ett sommmarlandskap, solfjäder. Blad 12 verso i skissbok om 36 blad
Studier av bönder. Blad 13 recto i skissbok om 36 blad
Vägkantsstudie. Blad 13 verso i skissbok om 36 blad
Kattskisser. Blad 33 recto i skissbok om 36 blad
Kvinnoprofiler. Blad 7 i skissbok om 36 blad
Kvinnoprofil, Mette. Blad 12 recto i skissbok om 36 blad
Självporträtt, ankstudier. Blad 26 verso i skissbok om 36 blad
Skisser av gäss. Blad 28 recto i skissbok om 36 blad
Kvinnostudier på stranden. Blad 31 verso i skissbok om 36 blad
    •  
    • of 78