• NameFriedrich August Stüler
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexmale
  • Nationality/DatesGerman, born 1800, dead 1865
Work
Bucket, fragments of decorative elements from the Nationalmuseum building
Nationalmuseum. Cross-section
Nationalmusem. Main façade, inscription: ”Approved by Oscar”,
Nationalmuseum. Longitudinal section, Room III, Entrance floor
Nationalmuseum. Longitudinal and transverse sections, Dome gallery, Upper floor
Sample, border
Nationalmuseum. Plan av mellanvåningen; bibliotek
Nationalmuseum. Plan av övre våningen för tavlor och skulpturer
Nationalmuseum. Plan av halva entresolvån. + sektion av de östl. utställningssalarna
Nationalmuseum. Plan av källaravåningen
Nationalmuseum. Detaljförslag till huvudfasaden
Nationalmuseum. Detaljförslag till huvudfasaden med entréportal
Nationalmuseum. Fasaden åt norr
Nationalmuseum. Fasaden åt öster
Nationalmuseum. Tre gårdsfasader
Nationalmuseum. Fasaden åt norr
Nationalmuseum. längdsektion
Nationalmuseum. Arbetsritning med angiv. av fasadernas stenmaterial. Första skiftet
Nationalmuseum. Kapitäl till fönsterinramningarna (delvis perforerad)
Nationalmuseum. Kolonnkapitäl till fönstern i mellanvåningen
Nationalmuseum. Detaljer till fönsterns träbågar, mellanvån
Nationalmuseum. "Gavelsidans fönster, övre våningen; sektion och plan
Nationalmuseum. Kolonnkapitäl till de tvådelade fönstern, övre våningen
Nationalmuseum. Kolonn i västra avantcorpsen, bottenvåningen
Nationalmuseum. Kapitäl till de sex små kolonnerna i bottenvåningen
    •  
    • of 120