• NameAbraham Niclas Edelcrantz
  • Activity/Titlefriherre
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1754, dead 1821
Biography[NE] Före adlandet 1789 Clewberg. Ämbetsman, skald och tekniker, invald i Svenska Akademien 1786.
Work
Port av smitt järn med staket
Gravmonument, avsett för kyrkvägg