Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameSamuel Hoffmeister
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1764, dead 1818
  • PlacesPlace of birth: Karlshamn, Sweden
    Place of death: Stockholm, Sweden
Biography2001-08-13 Enligt konverterad information har tidigare olika födelseår använts; 1765 i skulptursamlingen och 1764 i teckningssamlingen. Enligt Svenskt konstnärslexikon är födelseåret 1764. Ändrat enligt sistnämnda samt kompletterat med födelse- och dödsort. [kaw]
Work
Fredrik Adolf Löwenhielm (1743-1810), greve, hovkansler, gift med grevinnan Christina Augusta von Fersen, statsfru hos drottningen
Gustav III (1746-1792), kung av Sverige, gift med Sofia Magdalena av Danmark
Gilbert Sheldon (1710-1794), skeppsbyggmästare, gift med Helena Catharina Mauwert
Ernst Philip Thoman, Kunglig Hovbildhuggare
Benjamin Franklin
Baron Johan Gabriel Sack
Mr. Strandberg, a Stockholm alderman (kolla)
Okänd
C. Fr. Forsselius, the artist
Professor xxx Abraham Bäck
King Gustavus III
Gustavus III, king of Sweden
Mrs. Strandberg, wife of the above