Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameCarl Gustaf Fehrman
 • Sexmale
 • Nationality/DatesSwedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-01-10]
Carl Gustav Fehrman. Medaljgravör. Döpt 16 april. Hade tidigt sin far, Daniel F., som lärare i medaljkonst. Utbildades senare hos L'Archevêque (1759-64) och vid Ritareakademin i Stockholm. Sedan fadern 1764 drabbats av ett slaganfall, tog sonen över dennes arbete fram till 1774. Senare följde stipendievistelser i Frankrike och Italien där han bland annat umgicks med Sergel och Masreliez. Källa: SBL [jml]
Work
Medaljförslag
 • Medaljförslag

 • Penna och svart bläck, inrutad i blyerts, på papper
 • Dimensions: (h x b) 17 x 21 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Carl Gustaf Fehrman, Swedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • NMH A 67/1974
Medaljförslag. Furste omgiven av allegoriska figurer
Medaljförslag. Svenska Akademiens belöningsmedalj
Medaljförslag. Kvinna med två barn i knäet, ängel med ymnighetshorn
Medaljförslag. Segergudinnan med en lagerkrans i varje hand
Medaljförslag. Gammal man, Tiden, och ung kvinna
Medaljförslag. Flygande örn. Skisser
Skisser till medaljong
 • Skisser till medaljong

 • Blyerts, penna och svart bläck, på papper
 • Dimensions: (h x b) 21 x 33,5 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Carl Gustaf Fehrman, Swedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • NMH A 76/1974
Medaljongförslag. Små fartygsstävar, rostra
Medaljongförslag. Fartygsstävar, rostra. Fyra förslag
Medaljförslag. Fartygsstävar, rostra, slaget vid Action
Medaljförslag
 • Medaljförslag

 • Penna och svart bläck, lavering i grått, på papper
 • Dimensions: (h x b) 24 x 35 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Carl Gustaf Fehrman, Swedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • NMH A 80/1974
Liten medaljong med segelbåt
Två små medaljonger. Segergudinnan och en segelbåt
Medaljförslag
 • Medaljförslag

 • Penna och svart bläck på papper
 • Dimensions: (h x b) 18 x 26 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Carl Gustaf Fehrman, Swedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • NMH A 83/1974
Medaljförslag
 • Medaljförslag

 • Penna och svart bläck på papper
 • Dimensions: (h x b) 18 x 28 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Carl Gustaf Fehrman, Swedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • NMH A 84/1974
Medaljförslag
 • Medaljförslag

 • Penna och svart bläck på papper
 • Dimensions: (h x b) 29 x 20 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Carl Gustaf Fehrman, Swedish, born 1746, dead 1798-12-24
 • NMH A 85/1974
The matematician Per Wilhelm Wargentin
Baron Patrik Alströmer
Crown Prince Gustav (III)
Vitterhetsakademiens medalj
Medaljförslag. Furste omgiven av allegoriska figurer. Se NMH A 68/1974
Medaljförslag. Gustav III död 1792
Titelvinjett för Svenska Akademiens tryckta försök i skaldekonsten
Titelvinjett för Svenska Akademiens tryckta försök i vältalighet
  •  
  • of 35