Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnJacob Röngren
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårsvensk, Född 1756, Död 1822
Föremål
Svensk officer (Schützencrantz)
Corfitz Ludvig Beck-Friis, friherre och generalmajor
David von Scheven (1770-1841), överstelöjtnant
Okänd man
Bengt Lange (1754-1823), kyrkoherde i Finska församlingen, hovpredikant
Axel Kristian Reuterholm (1753-1811), friherre, president