Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameArvid von Karlsteen
 • Activity/Titleporträttminiatyrmålare, mynt- och medaljgravör
 • Sexmale
 • Variant namesstavningsvariant: Arvid Karlstén
  stavningsvariant: Arvid Karlsten
  stavningsvariant: Arvid Jonasson
 • Nationality/DatesSwedish, born 1647-03-16, dead 1718-05-03
 • PlacesPlace of birth: Karlskoga, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
Biography(2001-08-10)
Arvid von Karlsteen. Medalj- och myntgravör. Fick sin utbildning hos bland andra John Roettier i London, blev 1674 medaljsnidare hos Karl XI, av vilken han utförde ca 40 porträtt. Till hans bästa verk hör den kärva bilden av Johannes Schefferus 1679. Karlsteen, som var Sveriges förste infödde medaljkonstnär, var gravör vid Myntet från 1681. Han har graverat ett mycket stort antal medaljer och de flesta av periodens mynt. Därtill kommer vaxpousseringar och miniatyrer. Under de sista åren av sin levnad nedsattes hans syn, vilket tydligt framgår av den konstnärliga kvaliteten av markmynten 1711-17. Källa: NE. [jml]Work
Porträtt av biskopen Dr Torsten Rudeen
Karl XI
 • Karl XI

 • Watercolour on parchment. Enamelled locket.
 • Dimensions: (diam) 6,5 cm
 • Artist: Arvid von Karlsteen, Swedish, born 1647-03-16, dead 1718-05-03
 • NMB 2123
Karl XI
 • Karl XI

 • Lavering på papper. Oval. Omonterad
 • Dimensions: (h) 4,5 cm
 • Artist: Arvid von Karlsteen, Swedish, born 1647-03-16, dead 1718-05-03
 • NMB 2129
Medalj över Karl X Gustav
Gustav Adolf De la Gardie, 1647-1695
Medaljer
 • Medaljer

 • Penna och svart bläck på papper
 • Dimensions: (h x b) 18,8 x 29 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Copy after: Arvid von Karlsteen, Swedish, born 1647-03-16, dead 1718-05-03
 • NMH 55/1878
J. G. Stenbock
Dryckeskanna dekorerad med porträttmedaljonger och krigsscener
Dryckeskanna med i locket infälld medalj
Karl XI
 • Karl XI

 • metallstift på grunderat underlag
 • Ram [med krön]: (h x b x dj) 11,2 x 8 x 1 cm
 • Sign. 1675
 • Artist: Arvid von Karlsteen, Swedish, born 1647-03-16, dead 1718-05-03
 • NMB 95
Medalj över drottning Ulrika Eleonora d.ä. (1656-1693)
F. Wrede
Miniatyrdryckeskanna med Ulrika Eleonoras medalj i locket
Medalj över Karl XII (1682-1718)
Dryckeskanna med en insatt medalj på locket