Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCarlo Landberg
  • Activity/Titledoktor
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1848, dead 1924
Biography[2001-11-20]
Orientalist. Efter studier i Paris gjorde han resor i Främre Orienten (under en tid tillsammans med Heidenstam). Han erhöll doktorsgrad i Leipzig 1883, blev adlad till italiensk greve 1884 och tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alexandria 1888-93. Hans viktigaste vetenskapliga arbeten behandlar nyarabiska. Källa: NE. [jml]
Work
"Grafbrunnen" vid Medjdal Zavan, nära Tyrus