Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameCarl Gustaf Tessin
 • Activity/Titlecount
 • Sexmale
 • Nationality/DatesSwedish, born 1695, dead 1770
Biography[2002-05-06] Statsman, konstfrämjare. Efter utlandsvistelse 1714-19, då Tessin särskilt påverkades av fransk kultur, engagerade han sig politiskt och närmade sig vid 1723 års riksdag det holsteinska partiet. Efter dess fall 1727 ägnade han sig främst åt uppförandet av Stockholms slott och blev efter faderns död 1728 överintendent för de kungliga slotten. Under 1730-talet anslöt sig Tessin till oppositionen mot Arvid Horn. Han blev en av hattpartiets grundare, valdes vid 1738-39 års riksdag till lantmarskalk och spelade en framträdande roll vid Horns störtande. Efter riksdagens slut sändes han som ambassadör till Frankrike för att vidta diplomatiska förberedelser för ett revanschkrig mot Ryssland och bidrog verksamt till krigsförklaringen mot detta land 1741. I avsaknad av egna militära erfarenheter överskattade Tessin på ett ödesdigert sätt Sveriges militära styrka.

År 1741 utnämndes Tessin till riksråd, återvände från Paris 1742 och blev snart den ledande inom hattpartiet. Hans utrikespolitiska mål var Sveriges frigörelse från Ryssland, och han sökte för den skull ett närmande till Danmark och Preussen. Tronföljarvalet 1743 medförde danskt krigshot, men som ambassadör i Köpenhamn kunde Tessin avvärja detta. Äktenskapet mellan Adolf Fredrik och den preussiska prinsessan Lovisa Ulrika, som Tessin själv hemförde från Berlin 1744, var också ett led i hans utrikespolitiska system, som utsattes för häftig kritik av mösspartiet. År 1747 utnämndes Tessin till kanslipresident och fortsatte närmandet till Danmark, vilket bl.a. resulterade i en förlovning mellan den späde prins Gustav och den danska prinsessan Sofia Magdalena.

Förhållandet mellan Tessin och tronföljarparet var under de första åren synnerligen gott, och Tessin utnämndes till guvernör för prins Gustav. I samband med tronskiftet 1751 uppstod emellertid en brytning, då Tessin inte var beredd att stödja drottningens planer på en förändring av statsskicket och utvidgning av kungamakten. År 1752 lämnade han posten som kanslipresident men kvarstod i rådet till 1761. Tessins stora insats som kanslipresident var att han genom en förening av fasthet och smidighet frigjorde Sverige från beroendet av Ryssland. Han stödde hattarnas ekonomiska politik och utrikespolitik under 1750-talet och röstade 1757, efter stor tvekan, för en krigsförklaring mot Preussen under sjuårskriget.

Efter brytningen 1751 vistades Tessin mest på sitt gods Åkerö i Södermanland, sysselsatt bl.a. med att skriva memoarer i dagboksform på över 20 000 foliosidor. För konst och kultur spelade Tessin en mycket stor roll. Som överintendent övertog han ledningen av slottsbygget i Stockholm och introducerade tillsammans med Carl Hårleman den franska rokokon i Sverige. Den stora konstsamling som han av ekonomiska skäl tvingades sälja inlöstes av staten via Lovisa Ulrika och utgör stommen i Nationalmuseums äldre avdelning. På motsvarande sätt såldes Tessins mynt- och medaljsamling, en av landets största, vilken 1795 tillfördes Kungl. Myntkabinettet. Källa: NE [EHG]

Work
Planritning till bottenvåningen av huvudbyggnaden vid Åkerö
Planritning till bottenvåningen av huvudbyggnaden vid Åkerö
Planritning till bottenvåningen , förmodligen ytterligare förslag till Åkerös huvudbyggnad
Planritning till övervåning, möjligen tidigt förslag till Åkerö
Anteckningar om ett planerat badrum med två skisser till badkar med draperad himmel
Skiss till oktogon volière
 • Skiss till oktogon volière

 • Blyerts på papper. Ingår i bunden volym innehållande ritningar och dokumentation till Åkerö herrgård
 • Dimensions: (h x b) 19,5 x 30,8 cm
 • Artist: Carl Gustaf Tessin, Swedish, born 1695, dead 1770
 • NMH 1/2003:112
Plan för övre våningen av flygeln vid Åkerö
Planritning för nedre våningen av flygeln vid Åkerö
Plan över nedre parterren vid Åkerö
Skisser till trädgårdspaviljong eller lusthus vid Åkerö
Skiss till volière för Åkerö
Plan över kvadratisk labyrint
 • Plan över kvadratisk labyrint

 • Penna och brunt bläck på papper. Ingår i volym innehållande ritningar och dokumentation till Åkerö h
 • Dimensions: (h x b) 19 x 27,5 cm
 • Artist: Carl Gustaf Tessin, Swedish, born 1695, dead 1770. Attributed to
 • NMH 1/2003:395
Plan över trädgårdsparti
 • Plan över trädgårdsparti

 • Blyerts, penna, brunt bläck samt lavering i färger på papper. Ingår i volym innehållande ritningar o
 • Dimensions: (h x b) 31,7 x 19,5 cm
 • Artist: Carl Gustaf Tessin, Swedish, born 1695, dead 1770. Attributed to
 • NMH 1/2003:397
Skiss till plan för gravmonument i form av trädbevuxen kulle
Skiss för gravmonument i form av trädbevuxen kulle med två krönande stenar
Skiss till oktogont kapell med kupol och lanternin, sektion, samt skiss till flack kupol, sektion
Palazzo della Farnesina ai Baullari (La Piccola Farnesina), Rome. Ground floor plan
Sketch Sheet with Elevation of Kungsör Church, Section of a Dome Construction and Two Plans, of Kungsör Royal Demesne?
The Archbishop's Palace in Bourges, by Pierre Bullet. Street elevation
Funerary Monument of Pope Gregory XV and Cardinal Ludovisi, S. Ignazio, Rome
Skiss till trädgårdsplan. Åkerö?
The Hermitage in Palazzo Altieri, Rome. Plan
The Hermitage in Palazzo Colonna, Rome. Plan
The Hermitage in Palazzo Altieri, Rome. Section and wall elevation
Fountain at the Palazzo Chigi-Odascalchi, Rome
  •  
  • of 58