Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBertram Schmiterlöw
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1920, dead 2002
BiographyBertram Schmiterlöw
Work
Patrik Reuterswärd (1922-2000), professor i konsthistoria, museiman
Nils Anton Eugen Malmfors (1899-1979), generaldirektör i Kommerskollegium. Gift med Elle Olsson.
Margit Sahlin (1914-2003). fil.dr, teol.dr h.c., en av de tre första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan, kyrkoherde, grundare av och ordförande för S:ta Katharinastiftelsen
Gunnar Hedlund, 1900-1989