Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJohan Fredrik Martin
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1755, dead 1816-09-28
  • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
    Place of death: Stockholm, Sweden
Biography(NE 2001-06-19 jml)
Johan Fredrik Martin. Grafiker, tecknare, akvarellist. Åren 1770-80 vistades han i England och fick där sin utbildning av engelska grafiker och av brodern Elias. Efter att ha arbetat nära denne, blev Johan Fredrik efter 1785 mer självständig men fortsatte att utföra grafiska blad efter andra konstnärers förlagor, förutom broderns även efter bland andra Pehr Hilleströms. Johan Fredrik som var tekniskt mycket skicklig, arbetade i ett flertal grafiska tekniker, framför allt med punktgravyr och konturetsning samt under senare år även akvatint. Som konstnär var han mycket beroende av brodern, samtidigt som han har en tilltalande driven teckningsstil
Work
. Nytryck
Dockan i Sveaborg
Ljung, Johan, 1717, ornamentbildhuggare
Myhrman, Christopppher, 1751-1811, bruksägare, bergsråd
Wallenstråle Mårten Göran, 1733-1807
Ferrner Bengt, 1721-1802, professor, kansliråd,
Fredenstierna Adam, 1685- 1772, hovrättspresident
Wrangel af Salmis Carl Gustaf, 1613-1676, greve
af Acrel Olof
Bergman, Torbern, 1735-1784, professor
Taube, Catharina Charlotta, 1723-1763
Sinclaire, Fredrik Carl. 1723- 1776,greve, gen,guvenör.
Dubb, Pehr. 1750- 1834, med. dokt.,förste fältmedikus
Engelhart, Carl Didrik. 1722- 1812, läkare, arkiater
Hummel, Arvid David. 1778-1836, författare,prot. sekr
Napoleon I
Romantiskt landskap
Porträtt av skriftställare Daniel Helsingius
Porträtt av ärkebiskop Olof Svebilius
Porträtt av medicine doktor och förste livmedikus Johan Gustaf Wahlbom
Porträtt av överste Samuel Christian Wallen
Porträtt av bidkop Joannes Elai Tersérus
En kalkskuta vid Skepsbron
Johan Bergstral (1715-1795)
Carl Didrik Engelhart (1722-1812)
    •  
    • of 486