Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameNicodemus Tessin d.y.
 • Activity/Titlearchitect
 • Sexmale
 • Nationality/DatesSwedish, born 1654-05-23, dead 1728-04-10
 • PlacesPlace of birth: Nyköping, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
Biography[2002-05-06] Arkitekt, hovarkitekt från 1676, stadsarkitekt i Stockholm 1682-1715, överintendent från 1697, kungligt råd från 1712. Tessin var det karolinska enväldets ojämförligt ledande arkitekt. Förutom genom skolning hos fadern kvalificerade han sig genom studier i Rom 1673-78, där han kom under inflytande av Gianlorenzo Bernini och var elev hos Carlo Fontana. Genom resor i övriga Europa och längre vistelser i England och Frankrike etablerade han under de följande åren en internationell position.

Efter faderns död 1681 övertog Tessin arbetet med Drottningholm, där slottskyrkan och framför allt trädgården blev hans uppgifter. Kyrkor för Kungsör (Kung Karls Kyrka) och Karlskrona (Trefaldighetskyrkan) utformades också ur faderns projekt med centralkyrkans modell. Steninge slott i Uppland (1694-98) utvecklade barockherrgårdens sammanflätning av byggnad och omgivningar genom terrasser, trappor, paviljonger och en mot trädgården projicerad huvudsal.

Den fasta byggnadsvolymen som löses upp och öppnas mot omgivningen blev ett grunddrag också i Tessins främsta verk, Stockholms slott. Från hans första byggnadsprojekt kring 1690 återstår norra längan med Karl XI:s galleri. Efter slottsbranden 1697 genomförde Tessin en radikal omgestaltning, som en förstorad idealversion av ett romerskt hus med fyrkantgård, symmetriska rumssviter, av balustrader dolda takfall och fyra olika entréfasader. De kompletterades med utsträckta lägre flyglar, ramper, trappor och trädgårdsarrangemang. Tessins arkitektoniska virtuositet visas bl.a. i trapphusen i öster och väster. Rumskompositionens originella höjdpunkt bildar dock södra längan, vars höga, kupolvälvda trappvestibul symmetriskt omges av slottskyrka och rikssal.

I slottets omedelbara närhet utförde Tessin bland annat hovstallar (rivna) och det egna palatset vid Slottsbacken (se Tessinska palatset). Ett mer grandiost projekt för slottsomgivningarna presenterade han 1712. Det domineras av axeln mot norr från slottet, vars fond tänktes bildad av en karolinsk krönings- och gravkyrka. I någon mån blev denna utopiska huvudstadsvision förverkligad vid 1700-talets slut. Även för det nygrundade Karlskrona tycks Tessin ha utvecklat en idealstadsvision. Sent förverkligades där Fredrikskyrkan (1720-58).

Tessin utförde många projekt utanför Sverige, bl.a. för Amalienborgs slott i Köpenhamn och för Louvren i Paris. I ett europeiskt samtidsperspektiv var hans arkitektur ortodoxt sträng och klassisk, vilket gav förutsättningar för en bestående uppskattning inom 1700-talets rationella ideal. Som trädgårdsarkitekt har Tessin betraktats som André Le Nôtres främste lärjunge utanför Frankrike.

Tessins senare år ägnades i hög grad åt politiken, med ett växande centralt ämbetsansvar. Att Tessin också ansåg sig personifiera arkitekturen som institutionell riksangelägenhet framgår bl.a. av hans stora samling av internationellt anskaffade ritningar, gravyrer och arkitekturskrifter. Källa: NE [EHG]
Work
Hôtel de Saint-Aignan, Paris. Basement plan
Hôtel de Saint-Aignan, Paris. Ground floor plan
Hôtel de Saint-Aignan, Paris. First floor plan
Hôtel de Saint-Aignan, Paris. Elevation of entrance and court facades and section through a wing
Hôtel de Saint-Aignan, Paris. Elevation of a wing and section through the main building and entrance
Jean de la Vallée's plan for the Rebuilding of the Royal Palace in Stockholm, set in a town plan, probably by Nicodemus Tessin the elder. Completed with curved wings for the royal guards etc. by Nicodemus Tessin the younger
Small Townhouse. Ground floor plan
Hall Church with Three Naves, Church Porch and North and South Portals, Köping Church? Plan
Tessin the Elder's Plan for a Finnish Church and Royal Stables on Helgeandsholmen, Stockholm, with the New Plans for Stables Added by Tessin the Younger
Vy av Drottningholm
Projekt till Köpenhamns slotts fasad
Norra slottsfasaden
Arx Regia Stockholmensis qva Ortum versus Insulae e regione sitae vivario eminus spectato
Arcis Regiae Stockholmensis facies plagam spectans meridionalem eamque urbis partem
Regiae Stockholmensis facies a parte Occidua qua urbi opposita per porticum et aream
Norra borggårdsfasaden
Ortographica Arcis Stockholmensis delineatio, qvae anbulacrorum porticusque septentrionalis...
Sectio orthographica, per Arcis partem septentrionalem, qua superne ipsa Regia habitacula
Regiae Stockholmensis pars orientalis, qvae per orthographicam sectionem porticum scalas maximas
Arcis Stockholmensis qua ex aula pars ejus australis bifidata qvasi conspicitur
Plan av det nya slottet, bottenvåning med sitiuation
Plan av nya slottet, huvudvåningen
Ipsa habitacula Regia qvae per ambulacrum connectuntur. Ima borealis partis contignatio cum porticu aditugue
Arcis Stockholmensis pars orientalis freto adsita, prout ejus qvasi plant...
Templi Alriig Regii qvae arcis parti australi insunt ut et...
  •  
  • of 883