Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameMichel Tanevot
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexunknown
  • Nationality/DatesFrench, born 1685 or c. 1685, born 1685 or c. 1685, dead 1762
Biography[2001-09-26] Stavning av efternamn ändrad från Tanevot till Tannevot enligt SAURs Allgemeines Künstlerlexikon. Förnamn, levnadsuppgiftr samt nationalitet hämtade från d.o. [kaw]
Work
Hôtel Des Vieux, Paris, plan av bottenvåningen, blad 1
Hôtel Des Vieux, Paris, plan av första våningen, blad 2
Hôtel Castanier, Paris, plan av bottenvåningen, blad 3
Hôtel Castanier, Paris, plan av första våningen, blad 4
Hôtel Des Vieux, Paris, elevationer av trädgårds- och entréfasader, blad 5
Hôtel Des Vieux, Paris, elevation av flygelbyggnader samt tvärsekton av huvudbyggnaden, blad 6
Hôtel Des Vieux, Paris, plan av första våningen, blad 1
Hôtel Castanier, Paris, plan av bottenvåningen, blad 2
Hôtel Des Vieux, Paris, elevationer av trädgårds- och entréfasader, blad 3
Hôtel Des Vieux, Paris, elevation av flygelbyggnader samt tvärsekton av huvudbyggnaden, blad 4
Hôtel Des Vieux, Paris, elevationer av trädgårds- och entréfasader, blad 1
Hôtel Des Vieux, Paris, elevation av flygelbyggnader samt tvärsekton av huvudbyggnaden, blad 2