Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnLouis Le Vau
  • Verksamhet/Titelarkitekt
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårfransk, Född 1612, Död 1670
Föremål
Tuilerierna, Paris. Del av trädgårdsfasaden, flankerande mittpaviljongen
Tuilerierna, Paris. Del av trädgårdsfasaden, till höger om mittpaviljongen
Tuilerierna, Paris. Fasad och plan av parti av mittpaviljongens nedersta del
Tuilerierna, Paris. Gårdsfasaden, andra våningen, parti av mittpaviljongen och längan t.v. om den
Tuilerierna, Paris. Interiörelevation med nischstatyer och sektion genom bjälklaget
Tuilerierna, Paris. Sektion av mittpaviljongens attikavåning och välvda tak
Tuilerierna, Paris. Sektion av mittpaviljongens attikavåning och välvda tak
Tuilerierna, Paris. Fasad av parti av mittpaviljongens attikavåning
Tuilerierna eller Louvren, Paris. Takkornisch, krönt av attika som utformats som balkongmur
Tuilerierna, Paris. Sektion av två våningar
Louvren, Paris. Plandetalj av gårdsparti, troligen från den sydvästra delen, med en provisorisk(?) utbyggnad
Versailles. Elevation, sektion och plandetaljer till trädgårdssidans terrass. Flik med alternativt murparti
Uppmätningsritning av Versailles slott med förslag till murförstärkningar. Elevationer, sektioner och planer av murpartier
Tuilerierna, Paris. Elevationer av väggarnas panelering och spiltornas utformning i stora stallet
Franskt palats. Trädgårdsfasad
Louvren, Paris. Fasadprofil för östlängans gårdssida
Tuilerierna, Paris. Halverad elevation av utsirad skorsten och planer över rökgångar
Tuilerierna, Paris. Halverad elevation av utsirad skorsten och planer över rökgångar
Tuilerierna, Paris. Elevation av skorsten och planer över rökgångar
Tuilerierna, Paris. Sektion av två våningar i mittpaviljongen
Tuilerierna, Paris. Fasad av mittpaviljongens attika
Tuilerierna, Paris. Plan och fasad av attikaparti
Mindre franskt palats. Entréfasad och planer av båda våningarna
Louvren, Paris. Utkast till provisorisk entrébyggnad på platsen för nuvarande östfasaden
Tuilerierna, Paris. Fasad av mittpaviljongens översta våning
    •  
    • Resultat 74