Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameErik Dahlbergh
 • Activity/Titlecount
 • Sexmale
 • Variant namestidigare namn: Erik Jönsson
 • Nationality/DatesSwedish, born 1625-10-10, dead 1703-01-16
 • PlacesPlace of birth: Stockholm, Sweden
  Place of death: Stockholm, Sweden
BiographyErik Dahlbergh (före adlandet 1660 Jönsson). Greve, militär, tecknare, arkitekt och ämbetsman. Hans uppväxtvillkor var knappa, och han fick bara en enkel utbildning. Efter att först ha gjort tjänst som skrivare deltog han under trettioåriga krigets två sista år som fortifikationsofficer. Förra hälften av 1650-talet ägnade han främst åt resor och studier.
Under sina år i Tyskland, Frankrike och Italien på 1650-talet erhöll Dahlberg efter hand, genom tjänstgöring och studier, gedigna kunskaper inom arkitektur, befästningskonst och teckning. Dahbergh var sin tids kanske mest välutbildade svenske arkitekt. Han blev med tiden även en framstående kartograf. Hans förmåga att teckna framgår av illustrationerna till en samtida historik om Karl X Gustav. Mest känd som tecknare är han dock genom sitt oförtröttliga arbete under fyra årtionden med verket "Suecia antiqua et hodierna".
Erik Dahlbergh gavs 1661 privilegium och ensamrätt att utge det topografiska planschverket "Suecia antiqua et hodierna". Dahlbergh och hans medarbetare utförde under lång tid ett stort antal skisser och teckningar av städer, slott och herresäten. Dessa finns idag bevarade på Kungl. biblioteket. Det tidsödande gravyrarbetet avslutades först 1715. Året därpå gavs första upplagan ut, innehållande 353 planscher men utan den planerade texten vilken aldrig har tryckts. Verket har därefter utkommit i flera upplagor, senast 1983. De graverade kopparplåtarna, 416 stycken, förvaras på Nationalmuseum.
Work
Raunumfallet. Ur "Suecia antiqua"
Älvsborgs fästning
Sturefors
Sturefors
Noor versus occidentam
Tessinska palatset. Ur Suecia Antiqua et hodierna
Tessinska palatset, gårdsidan. Ur Suecia Antiqua et hodierna
Riddarhuset mot söder. Ur Suecia Antiqua et hodierna
Riddarhuset, Mälarsidan. Ur Suecia Antiqua et hodierna
Karlberg. Ur Suecia antiqua et hodierna
Myrö. Ur Suecia antiqua et hodierna
Liten skissbok föreställande Fridricksborg 1658, Lillö slott, Wed Bodekulla 1658 (senare Karlshamn), Roskildefjorden m fl orter
Vignette and Illustration
 • Vignette and Illustration

 • Blyerts på pergament
 • Dimensions: (h x b) 27,7 x 20,3 cm
  Passepartout: (h x b) 55 x 42 cm
 • Artist: Erik Dahlbergh, Swedish, born 1625-10-10, dead 1703-01-16
 • NMH CC VI 127
"Castrum doloris . . . Caroli Gustavi" i Riddarholmskyrkan
"Castra Suedica ad Haffniam"
Hans namnteckning
Jakobsdal
 • Jakobsdal

 • Etsning på papper
 • Dimensions: (h x b) 25,5 x 38,5 cm
 • Executed 1670 - 1674
 • Exekutor: Johannes van den Aveelen, Netherlands, born c. 1655, dead 1727-05-18
  Inventor: Erik Dahlbergh, Swedish, born 1625-10-10, dead 1703-01-16
 • NMG 370/1933
Stockholm, kungliga stallet
Eriksberg
Stockholm, Kungsträdgården
Stockholms slottskyrka
Tessinska palatset
Arboga
 • Arboga

 • Etsning på papper
 • Dimensions: (h x b) 12,7 x 34 cm
 • Executed 1703
 • Exekutor: Johannes van den Aveelen, Netherlands, born c. 1655, dead 1727-05-18
  Inventor: Erik Dahlbergh, Swedish, born 1625-10-10, dead 1703-01-16
 • NMG 251/1933
Ulrika Eleonora kyrka
Mölndalsfallen
  •  
  • of 93