Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NamePierre Ranson
  • Sexmale
  • Variant namesPierre Ramson
  • Nationality/DatesFrench, born 1736, dead 1786
Work
Väggpannå i fyra fält med blomsterornament, blad nr 1 titelsida, serie B
Tre väggfält med blommor och fåglar, blad nr 5, serie A
Dörröverstycke och väggornament med trofégrupper, blad nr 2, serie A
Dörröverstycke och väggornament, blad nr 4, serie A
Sex trofégrupper, blad nr 1, titelsida
Sex trofégrupper, blad nr 2
Sex trofégrupper, blad nr 3
Sex trofégrupper, blad nr 4
Sex trofégrupper, blad nr 5