Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameA Le Canu
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFrench, active during andra hälften av 1700-talet
BiographyA Le Canu
Work
Tombeau antique. Blad ett av tre. Ingår i " Architecture de différents maîstres
Tombeau antique. Blad två av tre. Ingår i "architecture de différents maîtres"
Tombeau antique. Blad tre av tre. Ingår i  "Architecture de différents maîtres"
Förslag till offentlig fontän, Frankrike, blad nr 1
Förslag till en fontän i fonden av en park, blad nr 2
Förslag till fontän som dekoration i en park, blad nr 3
Förslag till en offentlig fontän, blad nr 5
Förslag till en offentlig fontän, blad nr 6
Förslag till fontän i fonden av en trädgård, blad nr 4
Titelsida, vas på sockel med titeltext
Titelsida, arkitektonisk, monumentliknade komposition med lejon medaljong m m samt titeltextplakett
Titelsida, ruinlandskap med monument skulptur m m samt titeltext på stenblock
Titelsida, fontän i snäckform med delfiner, överst hög vas, titeltextfält
Projekt för monumental utsmyckning (Ludvig XV) av ett torg