Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJacques Gabriel Huquier
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFrench, born 1730, dead 1805
BiographyJacques Gabriel Huquier
Work
Skärm med herdemotiv inom rokokoram, blad nr 3
Skärm med herdemotiv inom rokokoram, blad nr 5
Tre amoriner bland moln med titeltext, blad 1 titelsida
Två amoriner, en med klot, blad 2
Tre amorienr på moln, blad 3
Två amoriner, en m facklor
Två amoriner, en med fladdermusvingar, blad 6
Två musciserande kineser representerande Hörseln, blad nr 1
Tre kineser vid rökelsekar, representerande Lukten, blad nr 3
Två kineser med melon, representerande Smaken, blad nr 4
Två kineser med kattor, representerande Känseln, blad nr 5
Tre kineser representerande Känseln, blad nr 6
Metande kines under barrträd
Metande kines under barrträd
Vilande kines i landskap
Två amoriner på moln, bladranka, blad 4