Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJais Nielsen
  • Sexmale
  • Nationality/DatesDanish, born 1885, dead 1961
BiographyVerksam vid den Kgl. Porcelainsfabrik 1920-1961
Work
Kolossalvas av stengods
Grupp i bränd lera "Den barmhärtige samariten"
Vas av stengods
Vas med lock