Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameKarl Gunnar (Pontus) Hultén
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1924
BiographyMuseiman och utställningsorganisatör, son till Eric Hultén. Blev 1959 intendent vid Moderna museet, vars chef han var 1960-73. Lämnade Sverige 1974 för att leda franska statens museum för modern konst i Paris, som öppnades vid Centre Pompidou, samt svara för dess utställningsverksamhet. Han engagerades 1981 för utvecklingen av Museum of Contemporary Art i Los Angeles, en uppgift han lämnade 1984. Därefter var han med privat finansiering engagerad för att bygga upp en utställningsverksamhet vid Palazzo Grassi i Venedig och fungerade samtidigt som direktionsråd vid Centre Pompidou samt var ledare för Institut des Hautes Études en Art i Paris. Åren 1992-94 ledde han den konstnärliga verksamheten vid Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland i Bonn och från 1994 organiserade han uppbyggnaden av Museum Jean Tinguely i Basel, som öppnade 1996.
Work
Bok. Den inre och yttre rymden (Moderna museets utställningskatalog 51)
Bok. Jean Tinguely: Méta
Bok. K.G. Pontus Hultén, Jean Tinguely; Méta