Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJohan Morén
  • Activity/Titlefotograf
  • Sexmale
  • Variant namesJohan Morén
  • Nationality/DatesSwedish, born 1870, dead 1931
BiographyJohan Morén var uppsyningsman på Uppsala hospital och fotograferade Gustaf Fröding på Ulleråker, där denne var intagen, år 1903 på uppdrag av läkaren Herman Lundborg. Flera olika varianter i profil och en face utfördes. Omkring 1916 bearbetade Henry B. Goodwin Moréns negativ på uppdrag av överläkare Frey Svensson, då denne behövde foto av Fröding för en bok. Bilderna publicerades även i andra sammanhang. Moréns fotografier användes även av Richard Bergh för dennes målade porträtt av Fröding Amt för ett träsnitt av Gustaf Fjæstad. Moréns profilfoto [NMGrh 5149] har även varit förlaga för ett frimärke, graverat av Czeslaw Slania år 1960.
Work
Gustaf Fröding (1861-1911), author, poet