Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnHemmens forskningsinstitut, Stockholm, Sverige
  • Nationalitet/ Levnadsårgrundat år 1944
BiografiHemmens forskningsinstitut bildades 1944 av husmodersföreningar och kvinnoorganisationer. Staten finansierade verksamheten och målet var att rationalisera hushållsarbetet med hjälp av forskning och konsumentupplysning.
1957 ombildades Hemmens forskningsinstitut och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor, nuvarande Konsumentverket.
Föremål
Köksredskap