Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameHemmens forskningsinstitut, Stockholm, Sweden
  • Nationality/Datesfounded 1944
BiographyHemmens forskningsinstitut bildades 1944 av husmodersföreningar och kvinnoorganisationer. Staten finansierade verksamheten och målet var att rationalisera hushållsarbetet med hjälp av forskning och konsumentupplysning.
1957 ombildades Hemmens forskningsinstitut och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor, nuvarande Konsumentverket.
Work
Household utensils