Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameOtto Ehrenfried Adelborg
  • Activity/Titlekapten
  • Sexmale
  • Variant namesOtto Ehrenfried Adelborg
  • Nationality/DatesSwedish, born 1845, dead 1900
Work
Äldre borg med hörntureller
Fantasilandskap med korsvirkesbyggnader framför en ruin
Jaktund
Tre änder
Ett karnap
En kamel och en dromedar
Två hundar och en ryttare jagar ett hjortdjur
Landskap med bybebyggelse i vars mitt en kastal reser sig
Orientalisk skytt
Kvinnoansikte i profil