Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameFredrik Adelborg
 • Activity/Titlelegationsråd, kammarherre
 • Sexmale
 • Variant namesfullständigt namn: Jacob Fredrik Adelborg
 • Nationality/DatesSwedish, born 1842, dead 1890
Work
Kapell i ett kuperat landskap med träd
Fantasilandskap med korsvirkes byggnader framför en riun
Landskap med träd och en timrad stuga invid en bäck
Klippa med träd. "Approbatur cum laude"
Landskap med kyrka och timrad gårdsbebyggelse.
Kyrka i ett kuperat landskap med träd
Get
 • Get

 • Pencil on paper
 • Dimensions: (h x b) 15,4 x 24,5 cm
 • Made 1855
 • Artist: Fredrik Adelborg, Swedish, born 1842, dead 1890
 • NMH 432/2016
Landskaps vy med Södertuna vid horisonten
Två trädstammar invid ett stenparti
Fantasimotiv. Liggande kamel med en kanon fästad på/i sadeln.
Ett större kattdjur (en puma?) kastar sig över ett vildsvin
Piprökande officer vid havet
"Dansk Heldagsdrägt" [sic]
Exotisk hamnmiljö, med stadsbebyggelse, i fjärran höga berg