Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameGustaf Magnus Schwartz
  • Activity/Titleprofessor, överdirektör
  • Sexmale
  • Variant namesGustaf Magnus Schwartz
  • Nationality/DatesSwedish, born 1783-08-21, dead 1858-03-25
  • PlacesPlace of birth: Helsingfors, Finland
    Place of death: Stockholm, Sweden
BiographyGustaf Magnus Schwartz studerade vid Åbo universitet, ingick 1801 i bergskollegium och 1805 i kontrollverket. Utnämndes 1812 till förste kontrollör vid kontrollverket och 1816 till överdirektör.
Han utnämndes 1809 till professor i fysik och teknologi vid Vetenskapsakademien. Förordnades 1825 till direktör vid det huvudsakligen efter hans egen plan nyinrättade teknologiska institutet.
Schwartz uppfann även en belönad metod för vedkolning i ugn, en rektifikator vid bränvinsbränning (för vilken han 1814 belönades med en hedersgåva från Ryssland), en av lantbruksakademien prisbelönt linberedningsmaskin, en inrättning för spanmålstorkning, en utlakningsapparat m. fl.
Från 1845 tog han avsked av sin befattning vid teknologiska institutet, och sysselsatte han sig nästan uteslutande med frenologiska studier. Han utgav bl.a. en Handbok i mineralogi (1804).
Work
Carl Jonas Ludvig (Love) Almquist (1793-1866), författare, gift med Anna Maria Andersdotter Lundström