Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameElfdahls Porphyrverk
  • Nationality/Datesfounded 1788, closure in the 1880s
BiographyElfdahls Porphyrverk inköptes 1818 av Karl XIV Johan och tillhörde kungafamiljen till 1856. Efter flera ägarbyten upphörde verksamheten på 1880-talet.
Work
Urn "Medici urn", one of a pair
Urn "Medici urn", one of a pair