Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnImprimerie Chaix, Paris, Frankrike
  • Verksamhet/TitelPrivat
  • Nationalitet/ Levnadsårgrundat år 1845, upphört år 1965
BiografiImprimerie Chaix var ett tryckeri i Paris.
1881 köpte de upp tryckeriet Jules Chéret. Produkterna märktes då: Imp. Chaix (Succursale Chéret).
Efter år 1890 blev sammanslagningen mer komplett, då Jules Chéret helt gick samman med tryckeri Chaix, och från detta märktes produkterna: "IMPRIMERIE CHAIX (Ateliers Chéret)"
Föremål
Salon des Cent