Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameErna och Victor Hasselblads Stiftelse, Göteborg, Sweden
  • Activity/TitlePrivat
BiographyErna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.
Work
Bok. Hammarkullen: fyrtio år senare: en berättelse av Jens S Jensen