Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameMalmö Stadsteater, Malmö, Sweden
  • Activity/TitleKommunal
  • Nationality/Datesfounded 1931
Biography1931 bildades Föreningen Malmö Stadsteater för upprättandet av en modern kommunal stadsteaterverksamhet i Malmö, och mitt under andra världskriget, 23 september 1944, invigdes så Malmö Stadsteater och dess stora teaterbyggnad (ritad av arkitekterna Sigurd Lewerentz, David Helldén och Erik Lallerstedt och uppförd under krisåren 1933-44) med En midsommarnattsdröm av William Shakespeare på dess Stora scen (en av norra Europas största) respektive Mans kvinna av Vilhelm Moberg på den mindre Intiman.
Ursprungligen omfattade teaterns verksamhet talteater, musikteater, balett och symfoniorkester. När de olika verksamheterna splittrades under mitten av 1980-talet och början av 1990-talet bildades Malmö Dramatiska Teater 1993 av den ursprungliga stadsteaterns dramatiska talteaterensemble i Malmö. 1990 ombildades den ekonomiska föreningen till Aktiebolaget Malmö Stadsteater, som 1993 övergick i Malmö Musik och Teater AB, vilket from 2002 namnändrades till Malmö Opera och Musikteater AB och senare bara Malmö Opera.

Sedan 2008 har man återigen tagit namnet Malmö Stadsteater.

Stadsteatern hade från början en ovanligt omfattande verksamhet, som innefattade talteater, opera, operett o dyl, balett och pantomim på dess scener, och dessutom hölls regelbundna symfoniska konserter på Stora scenen utöver orkesterns parallella funktion som teaterorkester fram tills att dessa flyttades till Malmö konserthus och blev fristående MSO 1985. Scenrummen utformades utifrån ett av antikens amfiteatrar inspirerat ideal om en modern "demokratisk folkteaterform" med stora scenöppningar och god syn- och hörbarhet från alla sittplatser, med endast en balkong i stora salongen. [Wikipedia]
Work
Teaterstolar, ett par, sammankopplade
Teaterstolar, ett par, sammankopplade