Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameSt. Jude Medical AB, Järfälla, Sweden
  • Activity/TitlePrivat
BiographySvenskt medicintekniskt företag. Tillhör den globala koncernen St. Jude Medical, med huvudkontor i St. Paul, Minnesota, USA.

St. Jude Medical AB i Järfälla utanför Stockholm är i dag koncernens europeiska centrum för forskning, utveckling och tillverkning av pacemakrar och andra medicintekniska produkter inom hjärt-kärlområdet.
Det som idag är St. Jude Medical AB startades under namnet Elema Schönander och utvecklades när Rune Elmqvist uppfann pacemakern 1958. Bolaget blev sedan Siemens-Elema och därefter förenades företagets pacemakerdivision med det kaliforniska företaget Pacesetter Inc. – med ursprung i amerikansk rymdindustri. 1994 blev Pacesetter en del av St. Jude Medical Inc.
Work
Pacemaker