Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameOkänd tillverkare Schleswig-Holstein, Germany
Work
Handfat, runt med vulst runt kanten
Fat
Skål med lock
Tallrik
Tallrik
Fat