Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameMjölby Intarsia
  • Activity/TitlePrivat
  • Nationality/Datesfounded 1916
  • PlacesPlace of activity: Mjölby, Sweden
Biography[http://www.kulturarvostergotland.se/img/html_pobm/pages/intarsia.html]
Det företag som senare kom att bli Fanerami anses ha startats 1909 av Knut Werner Dahlström. Han var född i Tunaberg i Södermanland den 11 januari 1878. Dahlström började som snickare vid gamla Stuverums möbelfabrik, där han blev delägare. Stuverums möbelfabrik drevs som ett kooperativ och tillverkade i huvudsak kvalitetsmöbler, varför intarsia importerades från bland annat Tyskland. Dahlström fick ett uppslag: Varför köpa när vi kanske kan tillverka det i Sverige och kanske rent av här i Mjölby?

Dahlström började nu så smått att försöka sig på att såga och skära ut detaljer, som han sedan sammanfogade i fria mönster. En symaskin lyckades han göra om till en fanérsåg och det blev bara bättre och bättre. Så kom han fram till att försöka på egen hand att fabricera intarsiainläggningar för avsalu. Han hade redan fått ett eget litet hörn på Stuverum. Kanske kunde man livnära sig på detta arbete.

Dahlström slutade på Stuverum 1911 och ingick 1912 kompanjonsskap med Wiktor Gidlund. De bildade en rörelse för att tillsammans framställa ledstänger och intarsia. Dahlström kom från 1917 att helt inrikta sig på intarsia i den av honom redan 1909 bildade Mjölby Decoupeurfabrik. Innan rörelsen flyttade till Egebybacken, var den en tid belägen i den så kallade Norrgårdens slöjdstuga, belägen på höger sida av backen ned till Norrgårds holme.


1917 ombildades Decoupeurfabriken till aktiebolag med namnet Mjölby Intarsia. Dahlström fortsatte att ägna sig åt maskintekniska problem och gjorde många förbättringar vad gäller fanér och intarsiaarbeten. 1943 överläts aktiemajoriteten till sonen Gösta Dahlström.

Under 1930-talet levererades stora inläggningar till bland annat våra större passagerarfartyg, i synnerhet till de båtar, som gick i trafik mellan Sverige och Nordamerika. Allt större intarsiaarbeten beställdes till bankpalats och andra byggnader av offentlig karaktär. Således ritade Einar Forseth för LO-borgen ett stort montage, som sattes ihop av Mjölby Intarsia.

Att arbeta fram intarsiainläggningarna var ett riktigt precisionsarbete, minst lika viktigt för framgången var förarbetet; det konstnärliga designarbetet. Här ska Erik Mattsson nämnas. Denne västgöte var under många år konstnärlig ledare på Mjölby Intarsia. Hans arbeten visar prov på en stark konstnärlig känsla. Hans verk kunde bestå av över 30 olika träslag.


En annan viktig person var Gerhard Malmberg, född i Ekeby, men boende i Mjölby nästan hela livet. Denne Malmberg utmärkte sig speciellt genom sina intarsiaporträtt, som han enligt uppgift var den ende i världen som kunde utföra. Gustav V, kronprins Gustav Adolf och den finske fältmarskalken Mannerheim avbildades alla på detta sätt av Malmberg.

Med tiden kom intarsian ur modet, samtidigt som hantverket blev för dyrt. Mjölby Intarsia övergick till annan fanérproduktion under namnet Fanerami.

Bo Jansson, efter utkast av Berndt Möller.
Ur Mjölby kommuns årsbok 1997 (något omarbetad) [slut]
Work
Grandfather clock