Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBonniers Litterära Magasin, BLM, Sweden
  • Nationality/Datesfounded 1932,
BiographyBLM, Bonniers Litterära Magasin, litterär tidskrift. BLM började ges ut 1932 och blev snart Sveriges ledande litterära tidskrift. Innehållet bestod av essäer om och översikter av svensk och utländsk litteratur samt en recensionsavdelning (som tidvis också ägnades film och teater). Skönlitterära bidrag utgjorde ett väsentligt inslag.

Redaktörer under åren var: Georg Svensson (1932–48), Åke Runnquist (1949–61), Daniel Hjorth (1962–66), Lars Gustafsson (1962–72), Leif Zern (1966–70), Jan Stolpe (1970–71), Theodor Kallifatides (1973–76), Hans Isaksson (1977–84), Lars Grahn (1977–82), Lennart Hagerfors (1982–87), Ola Larsmo (1985–90), Åsa Beckman (1988–90), Magnus Palm (1991), Maria Schottenius (1992–93), Stephen Farran-Lee (1993–96), Astrid Trotzig (1997) och Jan Henrik Swahn (1997–99).

Utgivningen upphörde 1999 men tidskriften återuppstod 2002 med Kristoffer Leandoer som redaktör innan den åter lades ned 2004.
Work
Lars Ahlin (1915-1997), författare
Lars Gyllensten (1921-2006)
Sara Lidman (1923-2004), författare, debattör, professors namn
Sven Lindqvist (född 1932)
Sigfrid Siwertz (1882-1970), författare, ledamot av Svenska Akademien
Tomas Tranströmer (född 1931), författare, psykolog
Östen Sjöstrand (1925-2006), författare, ledamot av Svenska Akademien
Karl Vennberg (1910-1995), författare, litteraturkritiker, kulturredaktör
Gunnar Ekelöf (1907-1968), författare, fil.dr.h.c., ledamot av Svenska Akademien