Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameFolkform, Stockholm, Sweden
  • Activity/TitlePrivat
BiographyFolkform är en designstudio som ägs och drivs av två industridesigners, Chandra Ahlsell (f. 1973) och Anna Holmquist (f. 1978). De arbetar både som klienter och med sina egna individuella kollektioner.
Under de senaste decennierna har gränserna mellan olika discipliner och materialområden allt mera lösts upp inom formvärlden. Folkforms fleråriga projekt att söka möten mellan hantverk och industri kan ses som ett led i detta.
Work
Skåp "Unik standard Marble Cabinet"
Vase Industrial Intervention