Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameFakta Bokbinderi Aktiebolag, Bromma, Sweden
  • Nationality/Datesfounded 1953
BiographyKonkurs inledd 2012-06-11
Work
Bok. Margareta Berger: Äntligen ord från qwinnohopen!
Bok. Ulf Linde: Gripenholm eller Tolv variationer ur ett tema av Basilius Valentinus
Bok "Framtidsformer: Förslag till handlingsprogram för arkitektur och formgivning (Ds 1975:86) Regeringskansliet. Arbetsgruppen för arkitektur och formgivning