Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnMonogrammisten R L
  • Verksamhet/Titeltecknare
  • Nationalitet/ Levnadsårfransk, Verksam under andra hälften av 1700-talet
Föremål
Kolonnkapitäl, korintiskt, Portique de la Rotonde (Pantheons portik?, Rom)
Arkitekturdetaljer, Trajanuskolonnen, Rom
Arkitekturdetaljer, Foro di Nerva, Rom
Arkitekturdetalj, Jupitertemplet, Rom
Fris, akantus och diverse djur
Kolonnbas, Lateranbasilikan (Basilica Constantiniana ?) Rom