Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnThielman Kerver
  • Könman
  • Nationalitet/ Levnadsårtysk
Föremål
Illustrationer till bönbok: Man med palmkvist; tryckarens vapen och döden i rankornament
Illustrationer till bönbok: Helgon med adoranter; Fortuna och döden
Illustrationer till bönbok: Sankta Anna och Maria; uggla i rankornament
Illustrationer till bönbok: Sankt George och draken; tryckarens vapen och döden i rankornament
Illustrationer till bönbok: Johannes på Patmos; figurer i rankornament
illustrationer till bönbok: jesus törnekrönes; uggla i ranlornament.
illustrationer till bönbok: jesus gripes; fågel i rankornament
Illustrationer till bönbok: Jesus gisslas, hjortjakt i rankornament
Illustration er till bönbok: David smörjes till konung; bågskytt i rankornament
Illustrationer till bönbok: Jobs sjukdom; rankornament
Illustration till bönbok: Jesus döps av Johannes; fågel i rankrummet
Illustrationer till bönbok: Man med palmkvist; Fortuna och döden
illustrationer till bönbok: Den heliga Stefanus?; naken i bandslingan
illustrationer till bönbok: Tobias, ängeln och fisken; fågel i rankornament
Illustration till bönbok. Domscen?, man och kvinna i meanderranka
Illustration till bönbok: Groteskt djur med trumpeter; den förlorade sonen, 4 bilder
illustrationer till bönbok: Den heliga Katarina ?; kvinna och demon i rankornament
illustrationer till bönbok: Jobs sjukdom; uggla i rankornament
illustrationer till bönbok: Sankt Georg och draken, väpnare Och vildman i rankornament
Illustrationer till bönbok. Hieronymus den helige; man och kvinna i meanderranka
Illustrationer till bönbok: Jesus gravläggs; figurornament och fåglar
illustrationer till bönbok: Jesu himmelsfärd; hjortjakt i rankornament
illustrationer till bönbok. Elisabet den heliga? givande allmosa, gossar i rankornament.
illustrationer till bönbok: Helig biskop; naken gosse i bandslinga