Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBerndt Edgren
  • Activity/Titlesilversmed
  • Sexmale
  • Nationality/DatesFinnish, active during andra hälften av 1700-talet
BiographySilversmed verksam i Gamla Karleby, Finland, (född/verksam i Kokkala 1761-1776? )
Work
Sockerskrin med lock på gångjärn