Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCristofano Bertelli
  • Sexmale
  • Nationality/DatesItalian, born andra hälften av 1500-talet, dead andra hälften av 1500-talet
Work
Religiös allegori över människolivet med demoner, syndare och fromma
Religiös allegori kring livets brunn och helvetsstraffen