Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameP.L. Moreau
  • Sexmale
  • Nationality/Datesdead 1762
Work
Hamnstycke med ett palats samt ett skepp. Ingår i "Architecture de diffèrents maîtres"
Begravningståg framför ett tempel. Ingår i "Architecture de différents maîtres"
Arkitekturkomposition med triumfbåge. Ingår i "Architecture de differents maîtres"
Kolonnburen halv triumfbåge. Ingår i "Architecture de differents maîtres"
Fest given av staden Paris till kungen och drottningens ära