Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameCarl Gustaf Höglind
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1837, dead 1875
Work
Gubbe med mössa  II
Hedersbetyg från Kongl. Akad. för de fria konsterna i Sthlm vid 1866 års utställning i Nat. museum