Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameUnknown Flemish, 1600-talet
  • Nationality/DatesFlemish, 1600-talet
Work
Interior of a Tavern
The Tempation of St Anthony
The Repentant St Peter
Sofia Dorotea ? (1687-1757), drottning av Preussen
En pyramid
Huvud av yngling, porträtt
Bonde, helfig åt vänster
Bonde med toppig mössa, helfig åt vänster
Två små figurer
Bonde, sedd från ryggen
Bondkvinna  sedd från sidan
Gubbe, sittande med mössa i handen
Två bönder
Gubbe sittande med möss i knät
Liggande man som flås levande
Ecco homo
Fragment av landskap
Helgonkung
Knäböjande ängel åt vänster
Knäböjande ängel åt vänster
Biskop till häst anfaller krigsfolk
Orfeus och Eurydike