Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJohann Georg Bergmüller
  • Activity/Titlekonstnär
  • Sexmale
  • Nationality/DatesGerman, born 1724, dead 1785
Work
Sangviniska temperamentet, allegorisk framställning
Lukten, allegorisk framställning, blad 1
Hörseln, allegorisk framställning, blad 2
Synen, allegorisk framställning, blad 3
Smaken, allegorisk framställning, blad 4
Känseln, allegorisk framställning, blad 5