Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJohan Fredrik Åbom
  • Nationality/DatesSwedish, born 1817, dead 1900
Biography[2002-07-01] Arkitekt. Åbom var en av Sveriges mest anlitade arkitekter under 1800-talets andra hälft. Det expansiva byggande som följde med städernas utveckling under industrialismen kom på flera håll att präglas av Åmans eklektiskt utformade nyttoarkitektur. Oftast arbetade han i puts, gärna i nyrenässans och med höga rundbågsarkader. I Stockholm projekterade han bl.a. Stockholms Enskilda Bank, Lilla Nygatan 27 (1860-63), utformad som ett renässanspalats med bankhall som en festsal, Berns salonger (1862-63, tillbyggt 1886), Musikaliska akademien (1872-78) och Södra teatern (1852, om- och tillbyggd 1857-59 samt 1899-1901). Också Åboms utbyggnad av Kungl. Myntet (1847-50) är karakteristisk för hans arkitektur. Även på andra orter byggdes efter Åmans ritningar; främst kyrkor, t.ex. Njurunda kyrka, men också sjukhus, bl.a. i Mariestad och Kalmar. Källa: NE [EHG]
Work
Projekt till ett trädgårdshus vid Åkers bruk