Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NamePhilip Jakob Thelott d.ä.
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born c. 1635, dead 1710
Biography[2002-05-06] Ur- och instrumentmakare, kopparstickare, träsnittare och målare. Född i Schweiz, begravd 6/11 i Stockholm. Källa: Svenskt konstnärslexikon, Allhem [EHG]
Work
Monogramen M.E.S. och N.G. förenade av en amorin. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Musikens genius. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Konung David sittande vid en kolonn, spelande harpa. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Kvinna knäböjande, jungfru Maria, överskyggad av den helige Ande. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Jesper Svedberg, helfigur. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Doktor Martin Luther. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Den sargade Kristus, helfigur. Illustration till Kristi pinohistoria. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Jerusalems förstöring. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Bedjande barn, knäböjande i ett landskap. Ingår i andaktsbok tryckt 1697
Kristus, sittande med kalken i sin högra hand. Ingår i andaktsbok tryckt 1697