Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameTom Sandqvist
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1954
Biography[2002-04-10] Författare, docent i konstvetenskap och adjungerad professor i konstteori. 1979 avlade han sin kandidatexamen vid Helsingfors universitet, Finland, för att 1988 disputera för doktorsexamen i konstvetenskap vid Lunds universitet, Sverige, med en avhandling om minimalismen och dess teoretiska bakgrund. Sandqvist har sedan början av 1970-talet arbetat som frilanskritiker i både Sverige och Finland. Efter att ha arbetat som producent vid Riksutställningar i Stockholm innehade han professuren i konstens teori och idéhistoria vid Konsthögskolan i Stockholm och vid Konsthögskolan i Umeå. Idag är han docent i konstvetenskap vid Lapplands universitet i Rovaniemi, Finland, samt undervisar vid Fotohögskolan i Göteborg, Sverige.
Sandqvist har publicerat ett femtontal böcker om samtidsestetik och estetisk filosofi och forskar idag i det rumänska avantgardet. Som curator och utställningskommissarie har Sandqvist varit ansvarig för utställningar i både Sverige, Finland och internationellt. Tom Sandqvist bor och arbetar i Lid, Nyköping, och Stockholm. Källa: http://www.forma12.com/tomsandqvist/default.htm [JML]
Work
Bok. Ann Edholm