Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameFriedrich August Stüler
  • Activity/Titlearchitect
  • Sexmale
  • Nationality/DatesGerman, born 1800, dead 1865
Work
Nationalmuseum. Impostgesims, biblioteket mellanvåningen
Nationalmuseum. Plan av mellanvåningen; bibliotek
Nationalmuseum. Plan av övre våningen för tavlor och skulpturer
Nationalmuseum. Plan av halva entresolvån. + sektion av de östl. utställningssalarna
Nationalmuseum. Plan av källaravåningen
Nationalmuseum. Detaljförslag till huvudfasaden
Nationalmuseum. Detaljförslag till huvudfasaden med entréportal
Nationalmuseum. Fasaden åt norr
Nationalmuseum. Fasaden åt öster
Nationalmuseum. Tre gårdsfasader
Nationalmuseum. Fasaden åt norr
Nationalmuseum. Tvärsektion
Nationalmuseum. längdsektion
Nationalmuseum. Huvudfasaden
Nationalmuseum. Arbetsritning med angiv. av fasadernas stenmaterial. Första skiftet
Nationalmuseum. Kapitäl till fönsterinramningarna (delvis perforerad)
Nationalmuseum. Kolonnkapitäl till fönstern i mellanvåningen
Nationalmuseum. Detaljer till fönsterns träbågar, mellanvån
Nationalmuseum. "Gavelsidans fönster, övre våningen; sektion och plan
Nationalmuseum. Kolonnkapitäl till de tvådelade fönstern, övre våningen
Nationalmuseum. Kolonn i västra avantcorpsen, bottenvåningen
Nationalmuseum. Kapitäl till de sex små kolonnerna i bottenvåningen
Nationalmuseum. Kapitäl till kolonnerna, mellanvåningen.
Kapitäl till de sex kolonnerna i övre våningen
Nationalmuseum. Plan av vestibulen
    •  
    • of 118