Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameFrançois Racine de Monville
  • Sexmale
  • Variant namesfullständigt namn: François-Nicolas-Henri Racine de Monville
  • Nationality/DatesFrench, born 1734, dead 1797
Biography[2002-02-27] Fransk aristokrat. Sedan morfadern avlidit och lämnat honom en avsevärd summa i arv, var dottersonen mer eller mindre ekonomiskt oberoende. Han ägde flera residens i Paris, två av dem ritade av arkitekten Boullée. Byggnaderna förstördes under anläggandet av boulevarderna på 1800-talet. Monville är annars mest känd som den som lät uppföra Désert de Retz, en anläggning med diverse byggnader, i närheten av den lilla staden Retz. Flera av dåtidens celebriteter besökte anläggningen, Gustav III stannade till exempel där sex veckor 1784. Monville fängslas och döms till döden under revolutionen, men undkommer giljotinen efter att Robespierre avrättats. Källa: http://www.geocities.com/Paris/6093/chronoprint.htm. [JML]
Work
Désert de Retz. Kolonnen. Planche VII
Désert de Retz. Kinesisk paviljong. Planche II